September 2020

Ca 50 patienter inkluderade. Arbete med NGS analys och immunohistokemi av ett urval av dessa är pågående

April 2020

Studieprotokollet publicerat i BMC Cancer

https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-020-06807-3

Oktober 2019

CHAMP-studien startats även i Lund och är nu öppen för inklusion av patienter både i Malmö och Lund.

Hittills har 26 patienter gått med i studien och vi kan snart börja analysera och jämföra tumörmaterial och blodprover vilket är fantastiskt spännande.