September 2021

Ca 100 patienter är inkluderade. Resultaten från NGS analyserna och analyserna på immunceller i blodprov bearbetas och kommer snart att publiceras.

En tilläggsstudie till CHAMP startas och utvalda patienter kommer att tillfrågas om att lämna tumörprov efter deras bortgång. Detta kommer att ge oss unik insikt i hur tumörer beter sig under kemoterapi. Denna delstudie genomförs inom avancerad sjukvård i hemmet och palliativa avdelningar.

September 2020

Ca 50 patienter inkluderade. Arbete med NGS analys och immunohistokemi av ett urval av dessa är pågående

April 2020

Studieprotokollet publicerat i BMC Cancer

https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-020-06807-3

Oktober 2019

CHAMP-studien startats även i Lund och är nu öppen för inklusion av patienter både i Malmö och Lund.

Hittills har 26 patienter gått med i studien och vi kan snart börja analysera och jämföra tumörmaterial och blodprover vilket är fantastiskt spännande.